Poradenství

Potřebujete nezávislý názor?
Chcete se poradit zda něco nejde udělat jinak/lépe?
Nerozumíte lékařské zprávě, kterou držíte v rukou?
Nevíte jak pomoci někomu blízkému?
 
Každý z nás někdy potřebuje mít možnost obrátit se na někoho, kdo se mu pokusí pomoci. Poskytuji konzultace/poradenství osobní nebo telefonické. Neváhejte a pokud si nevíte rady, obraťte se na mě. Udělám co bude v mých silách.
 
- Kontakty na sociální služby
- Kontakty na lékaře a jiná zdravotnická zařízení