Rekondice, Regenerace, Rehabilitace

30.10.2015 08:54

Ať to nazýváte jakkoli, nejdůležitější je pomoci!

 

Rekondice - opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu. Obnovení, oprava.

Regenerace -  obecného označení hojivého procesu. Označuje nejen proces opravy poškozených tkání, ale i nahrazení ztracených tkáníorgánů nebo končetin (opětné vytvoření poraněné tkáně novou tkání téhož druhu a týž vlastností). Rychlost regenerace přímo závisí na zdraví jedince, dostupnosti potravy a nápojů, fyzické a psychické zdatnosti a možnosti odpočinku. Regenerace organismu po zranění nebo nemoci je rychlejší, pokud tělo dostává zvýšený počet vitamínů a živin pro obnovu všech tělesných funkcí.

Rehabilitace - zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících okolností a umožňuje zdravotně postiženým a hendikepovaným osobám dosáhnout sociální integrace. Je to interdisciplinární obor. Možno ji definovat jako metodologii toho, jak se má docílit, aby se člověk postižený vrozenou vadou, chronickou chorobou nebo úrazem mohl integrovat do společnosti.