GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Správce:

Jméno a příjmení živnostníka:                        Mgr. Tereza Řeřichová

IČO:                                                               75448831

Provozovna:                                                   Pohybová ambulance, K Náměstí 26, Brušperk

e-mail:                                                             pohybova.ambulance@gmail.com

tel.:                                                                  773 232 803

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti,

abych mohla plnit závazky k vám - svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 

a) Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

b) Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu poskytnutí kvalitní terapie na základě Vaší objednávky.

c) Zpracovávám vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, informace o Vašich nemocech, případně lécích, alergiích, lékařských zákrocích, úrazech.

d) Právním důvodem tohoto zpracování je plnění mých služeb. 

e) Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

f) Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

g) Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

h) Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

ch) Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

j) Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

V Brušperku dne 24.5.2018