Často kladené otázky

Má Pohybová ambulance smlouvu se zdravotními pojišťovnami?

NE, Pohybová ambulance nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Jedná se o provozovnu masérských, rekondičních a regneračních služeb, které jsou poskytovány registrovaným fyzioterapeutem. Terapie probíhá za přímou platbu, můžete zde také platit dárkovými poukázkami Sodexo (https://www.mujpass.cz/cs/detail-provozovny/pohybova-ambulance).

Je třeba se předem na terapii / tejpování nějak připravit?

 

Budete se cítit lépe, pokud se před terapií/masáží/tejpováním osprchujete. Při terapii je vhodné mít na sobě plavky nebo přiléhavé, pohodlné spodní prádlo (u pánů s delší nohavičkou).  Volba vhodného oblečení vám zpříjemní cvičení, kterému se potom můžete zcela věnovat. Pokud se při terapii budeme věnovat Vašim chodidlům (a vězte, že se jedná o klíčovou lokalitu v souvislosti s pohybovým systémem) je užitečné předem absolvovat pedikúru.

Pokud přicházíte na tejpování - pokožka v ošetřované oblasti musí být suchá, čistá, bez krému a ochlupení

S sebou nic nepotřebujete - dostanete své vlastní prostěradlo (pokud jdete do jiného zařízení, raději si s sebou vezměte osušku).

Jak probíhá terapie?

Terapie probíhá v několika fázích: vyšetření, uvolnění, zacvičení, tejpování. Vždy však záleží na vzájemné dohodě - máte zájem o masáž, cvičení, tejpování nebo komplexní terapii - vše předem dohodneme.

Terapie - jak dlouho trvá ?

Záleží pouze na Vás. Optimální doba je však minimálně hodinu na vstupní vyšetření. Seznámím Vás s výsledkem vyšetření a s doporučením četnosti a délky terapie. Jak se rozhodnete, je pouze vaše volba.

Tejpování - jak dlouho trvá?

Pokud chcete pouze zatejpovat počítejte s časem zhruba 15 min (záleží na složitosti problému a lokalitě).

Terapie dítěte do 15-ti let - kdo má přijít jako doprovod?

Děti do 15 let věku musí být vždy ošetřeny v doprovodu rodičů. V případě vyšetření v doprovodu prarodiče či osoby blízké je nutný souhlas rodičů. Souhlas si můžete zkopírovat níže, vytisknout a vyplněný donést k terapii. V papírové podobě je souhlas k vyzvednutí v Pohybové ambulanci.

 

 

 

 

Souhlas s poskytnutím terapie

tejpování/masáž/cvičení

 

Já, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

                                                                                     Jméno, Příjmení

 

bytem:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

jako zákonný zástupce nezletilého:

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DATUM NAROZENÍ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prohlašuji následující:

 

-          že jsem byl ze strany níže uvedeného zařízení srozumitelným způsobem informován o poskytnutí péče -

-          byl jsem informován o účelu, povaze a předpokládaném přínosu této péče

-          byl jsem informován o možných důsledcích a rizicích

-          mé dítě nemá žádné známé zdravotní či jiné obtíže, které by bránily provedení této terapie – o těchto jsem byl taktéž informován

-          byl jsem informován o případných alternativách

-          bylo mi umožněno klást doplňující otázky

 

 

Poučení jsem porozuměl, nemám již žádné další otázky a s poskytnutím navržené péče uděluji souhlas.

 

 

V ……………………………..…….dne ……………………….…………....................................

 

..........................................................................................................

Podpis zákonného zástupce

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Tereza Řeřichová, IČO 75448831, Pohybová ambulance - Masérské, rekondiční a regenerační služby, K Náměstí 26, Brušperk, tel.: 773232803

Terapie dítěte staršího 15-ti let - může přijít samo?

Děti nad 15 let mohou být ošetřeny bez doprovodu (nebo v doprovodu prarodiče či osoby blízké), pokud budou mít písemný souhlas zákonného zástupce (rodiče). Souhlas si můžete zkopírovat níže, vytisknout a vyplněný donést k terapii. V papírové podobě je souhlas k vyzvednutí v Pohybové ambulanci.

 

 

Souhlas s poskytnutím terapie

tejpování/masáž/cvičení

 

Já, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

                                                                                     Jméno, Příjmení

 

bytem:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

jako zákonný zástupce nezletilého:

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DATUM NAROZENÍ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prohlašuji následující:

 

-          že jsem byl ze strany níže uvedeného zařízení srozumitelným způsobem informován o poskytnutí péče -

-          byl jsem informován o účelu, povaze a předpokládaném přínosu této péče

-          byl jsem informován o možných důsledcích a rizicích

-          mé dítě nemá žádné známé zdravotní či jiné obtíže, které by bránily provedení této terapie – o těchto jsem byl taktéž informován

-          byl jsem informován o případných alternativách

-          bylo mi umožněno klást doplňující otázky

 

 

Poučení jsem porozuměl, nemám již žádné další otázky a s poskytnutím navržené péče uděluji souhlas.

 

 

V ……………………………..…….dne ……………………….…………....................................

 

..........................................................................................................

Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Tereza Řeřichová, IČO 75448831, Pohybová ambulance - Masérské, rekondiční a regenerační služby, K Náměstí 26, Brušperk, tel.: 773232803

 

Jak a kdy se mohu z terapie odhlásit, je-li potřeba?

Poskytování individuální terapie

  • Omluva min. 24 hod. předem, v opačném případě je terapie zpoplatněna při příští návštěvě 50% objednané terapie.
 

Skupinové cvičení

  • Zamluvení místa je závazné. Pokud nemůžete přijít pošlete za sebe zdravého člena rodiny, kamarádku atp.